Velkommen til Noahs Ark!

Noahs Ark barnehage er en privat to avdelings barnehage. Avdelingene er aldersinndelt, og består av en 0-3 års avdeling og 3-6 års avdeling.
Barnehagen er en barnehage med særlig formål, og vi ønsker at barna skal få kjennskap til de etiske grunnverdiene i Bibelen.
Barnehagens pedagogiske grunnsyn "Som du vil at andre skal være mot deg, slik skal du være mot dem."
Barnehagens visjon er; Noahs Ark; "Et skip fylt av glade barnehjerter".
Åpningstid er fra kl. 06.30 - kl. 17.00.
Barnehagen er stengt 3 uker i juli, dagene i romjula og de 3 dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag.
Vi tilbyr fra 40 - 100 % plass.
Foreldrebetalingen er 2.910 for 100 % plass
I år er temaet: "Hakkebakkeskogen"

Noahs Ark

Bergveien 13
1890 Rakkestad
Tlf 69 22 30 68
e-post: post@noahsarkbarnehage.no